بررسی تاثیر شعاع نانوذرات کروی شکل طلا بر برد ذرات ثانویه ی ایجاد شده در محدوده ی انرژی لبه ی k و l طلا

نوع مقاله : مقاله کنفرانسی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران

چکیده

امروزه با پیشرفت نانوفناوری، می‌توان نانوذراتی با عدد اتمی بالا نظیر نانوذرات طلا را به روش تزریق در سلول‌های توموری متمرکز کرد. وجود نانوذرات درون تومور باعث افزایش حساسیت تومور نسبت به پرتوها می‌گردد، در حالی‌که بافت‌های سالم اطراف کم‌ترین آسیب را دریافت می‌کنند. در این پژوهش با استفاده از کد MCNPX فانتوم یک مکعب به اضلاع 10 سانتی‌متر حاوی بافت نرم و تومور مکعبی به اضلاع 5/0 سانتی‌متر در نظر گرفته شد. جهت بررسی تأثیر شعاع نانوذرات کروی‌شکل طلا بر برد ذرات ثانویه از نانوذرات با شعا‌ع‌های 15، 50 و 100 نانومتر بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در انرژی بهینه در حضور نانوذرات با شعاع 100 نانومتر، برد ذرات ثانویه بیش‌تر از نانوذرات با شعاع 15 و 50 نانومتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the radius of the gold nanoparticles on the range of secondary particles has been produced in energy ranges of K and L edges

نویسندگان [English]

 • Alireza Sadremomtaz
 • Narjess Dalili
Physics Department, University of Guilan, Rasht, Guilan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, with the advancement of nano-technology, nanoparticles with high atomic number can be concentrated in tumor cells. The presence of nanoparticles within the tumor causes an increase in the tumor sensitivity to the radiation while healthy tissues nearby get the least damage. In the present study, using the code mcnpx, phantom consisting of a cube with sides of 10 cm containing soft tissue and a tumor with sides of 0.5 cm were considered. In order to investigate the effect of nanoparticles with radius 15, 50 and 100 were used. The results showed that the optimum energy in the presence of nanoparticles with radius 15 and 50

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gold Nanoparticles
 • Dose enhancement factor
 • monotonic dose
 • secondary particles
 • MCNPX code
 1. H. Khosravi, B. Hashemi, S.Mahdavi, P. Hejazi, H. Mandar, Target dose enhancement factor alterations related to interaction between the photon beam energy and goldnanoparticles’ size in external radiotherapy: using Monte Carlo method. Koomesh. Meas. 17 (1) (2015) 255-261.
 2. R. Lévy, N. T. K. Thanh, R C. Doty, I. Hussain, R. J. Nichols, D. J. Schiffrin, M. Brust, D. G. Fernig. Rational and combinatorial design of peptide capping ligands for gold nanoparticles. J. Am. Chem. Soc. (2004) 10076-10084.
 3. X. D. Zhang, M. L. Guo, H. Y. Wu, Y. M. Sun, Y. Q. Ding, X. Feng, L. A. Zhang. Irradiation stability and cytotoxicity of gold nanoparticles for radiotherapy. Int. J. Nanomedicine. 4 (2009) 165-173.
 4. X. Zhang, J. Z. Xing, J. Chen, L. Ko, J. Amanie, S. Gulavita, N. Pervez, D. Yee, R. Moore, W. Roa. Enhanced radiation sensitivity in prostate cancer by gold-nanoparticles. Clin. Invest. Med. 31 (3) (2008) E160-7.
 5. X. Zhang, J. Gao, T.A. Buchholz, Z. Wang, M. R. Salehpour, R. A. Drezek, T. -K. Yu. Quantifying tumor-selective dose enhancement using gold nanoparticles: a monte carlo simulation study. Biomed Microdevices 11 (4) (2009) 925-933.
 6. J. F. Hainfeld, D. N. Slatkin, H. M. Smilowitz. The use of gold nanoparticles to enhance radiotherapy in mice. Phys. Med. Biol. (2004) 49 (18) 309-15.