نویسنده = معصومه حسین نژاد
اندازه‌گیری میزان دز ژل پرتو داده شده در پرتودرمانی خارجی به ‌کمک دستگاه اپتیکال‌ سی‌ تی

دوره 9، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 23-30

10.22052/8.5.23

محمد مهدوی؛ علی شبستانی منفرد؛ زینب عبدی؛ معصومه حسین نژاد؛ محمد داوودی


تعیین فاکتور افزایش دز جذبی برای غلظت های متفاوت نانو ذره طلا با استفاده از ژل دزیمتری

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 411-414

معصومه حسین نژاد؛ محمد مهدوی؛ سید ربیع مهدی مهدوی