نویسنده = لیلا غلامزاده
بررسی اثر دزهای مختلف باریکه‌ی الکترونی بر روی اتلاف نوری در فیبرنوری

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 79-84

الهام حبوباتی؛ لیلا غلامزاده؛ محمد علی حداد


محاسبه ضریب تضعیف جرمی کامپوزیت‌های حاوی نانو و میکروذرات اکسید مس برای پرتوهای X تشخیصی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 21-28

10.22052/8.1.4

مرضیه فیاض فر؛ لیلا غلامزاده؛ محسن خواجه امینیان


بررسی قابلیت تضعیف کامپوزیت های حاوی میکرو و نانوذرات تنگستن و سرب به عنوان حفاظ پرتوهای X تشخیصی

دوره 6، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 15-22

10.22052/5.3.15

نادیا آثاری شیک؛ لیلا غلامزاده؛ محسن خواجه امینیان؛ محمد اسمعیل فضیلت معدلی