نویسنده = مجتبی تاجیک
طراحی و ساخت حفاظ پرتوی کامپوزیت‌های پلیمری انعطاف‌پذیر برای میدان‌های آمیخته نوترون-گاما

دوره 8، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 25-34

10.22052/7.2.25

سیدرضا هاشمی؛ مجتبی تاجیک؛ اسکندر اسدی امیر آبادی


محاسبه توزیع دز در پروتون درمانی سرطان معده به روش مونت کارلو

دوره 7، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 19-28

10.22052/6.4.19

سارا صدر زاده؛ مجتبی تاجیک