نویسنده = اسمعیل بیات
بررسی اثر نفتالن در ترکیب سوسوزن‌ پلاستیک با خاصیت جداسازی شکل پالس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22052/rsm.2024.254497.1053

لاله یونسی؛ مهدی صالحی باروق؛ شروین احمدی؛ وحید اسماعیلی ثانی؛ اسمعیل بیات


ساخت سوسوزن پلاستیک با استفاده از فوتوپلیمریزاسیون با پرتو فرابنفش

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 1-8

10.22052/rsm.2022.112426

لاله یونسی؛ مهدی صالحی باروق؛ شروین احمدی؛ وحید اسماعیلی ثانی؛ اسمعیل بیات


بررسی و انتخاب کتابخانه‌های سطح مقطع نوترون در کدMCNPX جهت شبیه‌سازی PGNAA

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 11-18

10.22052/5.1.11

اسمعیل بیات؛ حسین آفریده؛ فریدون عباسی دوانی؛ زهرا علیپور