نویسنده = بهرام سلیمی
ارزیابی میزان پرتوزایی رادون-222 و رادیوم-226 در آب‌های معدنی وآشامیدنی شهرستان سرعین

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 11-20

10.22052/7.1.11

شیوا جباری؛ بهرام سلیمی؛ علی بهرامی سامانی؛ سیمیندخت شیروانی آرانی


محاسبات آهنگ دز ناشی از پرتوزایی طبیعی موجود در سنگ‌های گرانیتی ساختمانی در ایران

دوره 3، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 27-30

10.22052/2.2.27

فرید اصغری زاده؛ محمد قنادی مراغه؛ بهرام سلیمی؛ الهام صدق گویا