بسط روش کالریمتری برای محاسبه ی نرخ جذب ویژه نانوذرات اکسید آهن ، فریت کبالت و فریت نیکل در درمان سلول های سرطانی از طریق هایپرترمی

نوع مقاله : مقاله کنفرانسی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، فارس، ایران

چکیده

ایجاد سلول‌های اضافی در بدن و عدم توانایی بدن در حل این مشکل منجر به بیماری سرطان می‌شود. استفاده از نانوذرات مغناطیسی تحت میدان مغناطیسی یک راه امیدوارکننده در درمان سرطان است. زمانی‌که نانوذرات مغناطیسی تحت میدان مغناطیسی قرار گیرند، به‌صورت هدفمند به بافت سرطانی رفته و می‌توانند گرما ایجاد نمایند. نرخ جذب ویژه یکی از مهم‌ترین پارامترها درطراحی نانوذرات گرمادرمانی است. در این مقاله به روش کالریمتری در تعیین نرخ جذب ویژه سه نانوذره مگنتیت، فریت کبالت و کبالت پرداخته‌ایم. نرخ جذب ویژه نانوذره مگنتیت از دو ذره دیگر بیش‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expansion colorimetric method to calculate the specific absorption rate of iron oxide nanoparticles, cobalt ferrite and nickel ferrite in the treatment of cancer cells through hyperthermia

نویسندگان [English]

  • Seyede Nasrin Hosseinimotlagh
  • Marzieh Fereshteh
Physics Department, Islamic Azad University, Shiraz, Fars, Iran
چکیده [English]

Abnormal cell proliferation and the body's inability to resolve this problem can lead to cancer. Common methods of cancer treatment have side effects. The use of magnetic nanoparticles under a   magnetic   field is   a   promising   approach in   the treatment   of cancer.   When magnetic nanoparticles are placed in an alternating magnetic field, the fro fluid transfers heat energy and reaches equilibrium.  The effective mechanisms  for  generating  heat  in  hypothermia are  Neel's and  Brownian's relaxation. The specific absorption rate is one of the most important parameters in the design of magnetic nanoparticles for heat therapy. At present, the calorimetric method is used to determine the specific absorption rate of nanoparticles. Tumor warming can cause serious damage to surrounding healthy cells. On the other hand, if the temperature rise is not high enough, the desired treatment can not be achieved. In this paper, we have used a colorimetric method to measure the specific adsorption rate for three nanoparticles of Fe3O4, NiFe2O4, and CoFe2O4.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles
  • Brain
  • Calorietric method
  • Hyperthermia
  • Cancer
  1. J. -P. Fortin, C. Wilhelm, J. Servais, C. Ménager, J. -C. Bacri, F. Gazeau. Size-sorted anionic iron oxide nanomagnets as colloidal mediators for magnetic hyperthermia. J. Am. Chem. Soc. 129 (9) (2007) 2628-2635.
  2. M. Ma, Y. Wu, J. Zhou, Y. Sun, Y. Zhang, N. Gu, Size dependence of specific power absorption of Fe3O4 particles in AC magnetic field, J. Magnetism Mag. Mat. 268 (1-2) )2004( 33-39.
  3. M. Bekovic, H. Anton. Determination of the heating effect of magnetic fluid in alternating magnetic field. IEEE Trans. Magnetics 46 (2) (2010) 552-555.