مروری بر مطالعات انجام شده در بهینه سازی رادیوگرافی دیجیتال

نوع مقاله : مقاله کنفرانسی

نویسندگان

گروه فیزیک‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

دز بیمار در یک رادیوگرافی نسبتاً کم است. اما از آن‌جایی که انجام رادیوگرافی معمولاً برای کارهای تشخیصی انجام می‌شود، می‌تواند دز تجمعی زیادی را به‌وجود آورد. بنابراین نیاز است تکنیک‌هایی به‌منظور کاهش دز بیمار انجام شود. تحول رادیولوژی دیجیتال فرصت‌های جدیدی را برای بهبود کیفیت تصویر فراهم کرده است که با بهره‌وری کوانتومی با قابل شناسایی بالاتر، قابلیت‌های پردازش سیستم‌های تصویربرداری جدید، برنامه‌های تصویربرداری پیشرفته (که با دستیابی سریع به تصویر دیجیتال امکان‌پذیر شده است)، ایجاد شده است. با این حال، این انتقال تا حد زیادی بدون بهینه‌سازی روش رادیوگرافی برای استفاده از تصاویر انجام شده است. در این پژوهش مروری بر مطالعات انجام شده با موضوع "بهینه‌سازی رادیوگرافی دیجیتال" انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on investigated study about dose optimization of digital radiography

نویسندگان [English]

 • Peyman Hejazi
 • Sajjad Raghavi
 • Rasul Shamohammadi
 • Elham Rohollahpour
 • Zahra Mehrabankhu
Medical Physics Department, Semnan University of Medical and Science, Semnan, Iran
چکیده [English]

Patient dose is relatively low in radiography but because of numerous uses in diagnosis, it can cause a large amount of cumulative dose and therefore it be needed to use techniques to reduce patient dose. Digital radiography based on quantum efficiency and capability of image processing presents new chances for image optimization. However, the transmission from film-screen radiography to digital radiography has been done without dose optimization techniques and new optimization techniques are needed to be achieved to the ALARA conditions. In this study studies with the subject of optimization of digital radiography has been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • digital radiography
 • radiography
 • optimization
 • image quality
 • radiographic technique
 1. W. J. Veldkamp, L. J. Kroft, J. P. A. van Delft, J. Geleijns. A technique for simulating the effect of dose reduction on image quality in digital chest radiography. J. Digit. Imaging 22 (2009) 114-125.
 2. M. Uffmann, C. Schaefer-Prokop. Digital radiography: the balance between image quality and required radiation dose. Eur. J. Radiol. 72 (2009) 202-208.
 3. C. J. Martin, D. Sutton, P. Sharp. Balancing patient dose and image quality. Appl. Radiat. Isot. 50 (1999) 1-19.
 4. C. J. Martin. The importance of radiation quality for optimisation in radiology. Biomed. Imaging Interv. J. 3 (2) (2007) e38.
 5. V. Del Rio, L. Satta, V. Fanti. Radiologic imaging of the newborn inside the incubator. Radiation dose and image quality. Abstracts of the 9th National Congress of the Associazione Italiana di Fisica Medica. Phys. Med. 32 (2016) e71-e96.
 6. J. Tugwell-Allsup, A. England. A systematic review of incubator-based neonatal radiography–What does the evidence say?. Radiology 26 (2020) 167-173.
 7. G. Stephan, K. Schneider, W. Panzer, L. Walsh, U. Oestreicher. Enhanced yield of chromosome aberrations after CT examinations in paediatric patients. Int. J. Radiat. Biol. 83 (2007) 281-287.
 8. J. A. Seibert, R. L. Morin. The standardized exposure index for digital radiography: an opportunity for optimization of radiation dose to the pediatric population. Pediatr. Radiol. 41 (2011) 573-81.
 9. C. E. Willis. Optimizing digital radiography of children. Eur. J. Radiol. 72 (2009) 266-273.
 10. R. Hess, U. Neitzel. Optimizing image quality and dose for digital radiography of distal pediatric extremities using the contrast-to-noise ratio. Rofo 184 (7) (2012) 643-649.
 11. G. Andria, F. Attivissimo, A. D. Nisio, A. M. L. Lanzolla, G. Guglielmi, R. Terlizzi. Dose optimization in chest radiography: System and model characterization via experimental investigation. IEEE Trans. Instrum. Meas 63 (2014) 1163-1170.
 12. G. Andria, F. Attivissimo, A. M. L. Lanzolla. A statistical approach for MR and CT images comparison. Measurement 46 (2013) 57-65.
 13. J. Roberts, S. Evans, M. Rees. Optimisation of imaging technique used in direct digital radiography. J. Radiat. Prot. Res. 26 (2006) 287-299.
 14. E. Samei, J. T. Dobbins III, J. Y. Lo, M. P. Tornai. A framework for optimising the radiographic technique in digital X-ray imaging. Radiat. Prot. Dosim. 114 (2005) 220-229.
 15. V. Tsapaki. Radiation dose optimization in diagnostic and interventional radiology: Current issues and future perspectives. Phys. Med. 79 (2020) 16-21.
 16. C. Chan, K. Fung. Dose optimization in pelvic radiography by air gap method on CR and DR systems–A phantom study. Radiography 21 (2015) 23-214.
 17. R. Heath, A. England, A. Ward, P. Charnock, M. Ward, P. Evans, L. Harding. Digital pelvic radiography: increasing distance to reduce dose. Radiol. 83 (2011) 20-28.
 18. T. Kiljunen, T. Kaasalainen, A. Suomalainen, M. Kortesniemi. Dental cone beam CT: A review. Phys. Med. 31 (2015) 844-860.
 19. B. Vandenberghe, R. Jacobs, H. Bosmans. Modern dental imaging: a review of the current technology and clinical applications in dental practice. Eur. Radiol. 20 (2010) 2637-2655.
 20. V. Tsapaki. Radiation protection in dental radiology–Recent advances and future directions. Phys. Med. 44 (2017) 222-226.