طراحی حفاظ و دزیمتری سامانه بازرسی کانتینری مدل ثابت و سیّار با منبع تابش شتابدهنده خطی الکترون

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

10.22052/6.4.11

چکیده

در این پژوهش دز نشت کرده از سوله بازرسی کامیون، دز جذب شده توسط راننده کامیون و اپراتور و ضخامت بتن مورد نیاز برای دیواره ­های سوله بازرسی به ­وسیله کد MCNPX2.6 محاسبه شده است. قسمت تولید کننده تابش ایکس سامانه‌ بازرسی کامیون شبیه ­سازی شده، شتاب­دهنده LinatronMi6 می­ باشد و فقط قسمت انتهایی این شتاب­دهنده (باریکه الکترونی برخورد کننده به آند، آند، فیلترها و موازی‌سازهای در مسیر فوتون تولید شده) شبیه ­سازی شده است. ابتدا جریان باریکه الکترونی بهینه با انرژی MeV 6 در LinatronMi6 به گونه­ ای محاسبه شده است که آهنگ دز در فاصله m 1 از شتاب­دهنده،  8 باشد، سپس آهنگ دز جذب شده توسط راننده ‌کامیون در سرعت­ های  0/2،  1،   2،  3،  4 محاسبه شده است همچنین برای محموله کامیون سه جنس هوا، آب و آهن در نظر گرفته شده است و در هر سه حالت مقدار دز جذب شده توسط راننده محاسبه شده است. نتایج شبیه­ سازی نشان می­ دهند هر چقدر سرعت کامیون کم­تر باشد و محموله عدد اتمی و چگالی بالاتری داشته باشد، دز جذب شده توسط راننده بیش­تر می ­شود. هنگامی که سرعت کامیون  0/2 است و جنس محموله از آهن است (بدترین حالت)، mm 3 استیل و mm 10/5 سرب برای حفاظ­ گذاری اتاق اپراتور کافی می­باشد. در انتهای این تحقیق ضخامت بتن مورد نیاز برای دیواره­ های سوله بازرسی محاسبه شده است. نتایج شبیه ­سازی نشان می­ دهند cm 52 بتن در قسمت دروازه‌ بازرسی و cm 40 در بقیه قسمت­ ها کافی است تا مقدار دز نشت کرده از دیواره سوله کمتر از  5/0 باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protective and dosimeter design of the stationary and mobile model truck inspection system with electron linear accelerator radiation source

نویسندگان [English]

  • sryyed morteza esmaeili
  • Ruhollah ghaderi
چکیده [English]

In this work, calculations of leaked dose from vehicle inspection area, the absorbed dose by driver and operator, and the required concrete thickness for shielding the inspection area are presented using the Monte Carlo code MCNPX2.6. The X-ray source of the present vehicle inspection system is a LinatronMi6 accelerator, end of which has only been simulated in this study (the electron beam colliding with the anode, anode, filters, and the paralyzers in the path of the generated photons). In this study, first the optimum electron beam current with the energy of 6 MeV in the LinatronMi6 is calculated in such a way that a dose rate of 8 Gy/min in 1 meter away from the accelerator is obtained. Then, the absorbed dose rate by driver is calculated in different vehicle speeds: 0.2m/s, 1m/s, 2m/s, 3m/s and 4m/s. Also, three different materials - air, water and iron for cargo have been considered and for each material, the absorbed dose by driver is calculated separately. Simulation results show that the absorbed dose by the driver for the lower speeds of vehicle and higher atomic numbers and densities of material is higher. Therefore, by assuming 2 m/s as the vehicle speed and iron as the cargo material (worst case scenario), the required lead and steal thickness for shielding the operator room is calculated to be 3mm steal and 10.5 mm lead. At the end of this study, the required thickness of concrete for the inspection area walls is calculated. According to the simulation results, 52 cm concrete in the entrance gate and 40 cm in other parts are sufficient to keep the leaked dose from the wall lower than 5μSv/h.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Container Inspection System
  • The dose absorbed by the truck driver
  • Dosimetry Inspection Truck System
  • Simulation MCNPX2.6
[1] J. Bendahan, "Vehicle and Cargo Scanning for Contraband", Physics Procedia. 90 (2017) 242–255. [2] W. Reed, "X-ray cargo screening systems: the technology behind image quality", Port Technology International. (2007) 2–35. [3] X. Duan, J. Cheng, L. Zhang, Y. Xing, Z.Chen and Z. Zhao, "X-ray cargo container inspection system with few-view projection imaging", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 598 (2009) 439–444. [4] A.J. Ituh, "Port security technology for closed container inspection at United States seaports of entry". (2010) 15–50. [5] M. Vorogushin, V. Petrunin and S. Ogorodnikov, "Experiments on material recognition for 8-MeV customs inspection system for trucks and large scale containers". eConf, 821 (2000) 642–644. [6] D.S. Steele, L.C. Howington, J.W. Schuler, J.J. Sostarich, C.R. Wojciechowski, T.W. Sippel. "X-ray inspection system". eConf, (1989) 4–10. [7] L. Grodzins. "Rapid X-ray inspection system", Port Technology International. (1999) 3–12. [8] X. Duan, J. Cheng, L. Zhang, Y. Xing, Z. Chen and Z. Zhao, "X-ray cargo container inspection system with few-view projection imaging", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 598 (2009) 439–444. [9] R.T. Bernardi and J.F. Moore, "High energy X-ray mobile cargo inspection system with penumbra collimator", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A. Accelerators, Spectrometers. 598 (2004) 120–204. [10] C. Tang, H. Chen and Y. Liu, "Electron Linacs for cargo inspection and other industrial applications", Power. 10, p. 11kV (2009) 1–7.