محاسبه فاکتور تبدیل کرمای هوا به معادل دز فردی در عمق‌های مختلف با استفاده از کد مونت‌کارلویGATE

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

مطالعات مختلفی با هدف بهبود کیفیت اقدامات حفاظت در برابر اشعه در رادیولوژی و پزشکی هسته­ای انجام‌شده است. از میان موضوعات مختلف قابل‌بررسی در این زمینه، یک مسئله مهم اندازه­گیری کمیت­های عملیاتی حفاظت دربرابر اشعه مثل معادل دز فردی، HP(d)، در عمق­های مختلف (mm10، mm3، mm7/0=d) می­باشد. این موضوع پس از تصمیم ICRP < /span> مبنی بر کاهش حد دز معادل سالیانه به mSV20 در سال از اهمیت بیشتری برخوردار شد. در حال حاضر کالیبراسیون دزیمترهای فردی در میدان‌های فوتونی به‌وسیله اندازه‌گیری کرمای هوا و تبدیل آن به معادل دز فردی در عمق موردنظر از طریق ضریب تبدیل مناسب انجام می‌گیرد. به همین منظور در این مطالعه لیستی از ضرایب تبدیل به‌منظور تبدیل کرمای هوا به معادل دز فردی در عمق­های (mm10، mm3، mm7/0=d) برای 5 بیم اشعه ایکس ازمحدود Kev40 تا Kev140، از طریق مدل‌سازی مونت‌کارلو و با استفاده از کد شبیه ­سازی گیت محاسبه‌شده و مقایسه ­ای بین نتایج به‌دست ‌آمده و نتایج منتشرشده توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) انجام‌گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of airkerma conversion factor to personal dose equivalent at various depths using the Monte Carlo Code GATE

نویسندگان [English]

  • Mohama Hasan Mahdian Manesh
  • Reza Faghihi
چکیده [English]

Several studies have been done with the aim of improving the quality of the radiation protection measurement in radiology and nuclear medicine. Among  different subjects which are capable to be considered in this area, the measurement of the operational quantities of protection against the radiation ,such as, personal dose equivalent ,HP(d), at different depths (d=0.07mm, 3mm, 10mm) is an important issue. This subject was became more important after the decision of ICRP in terms of decreasing the annual dose limit to 20mSV per year. Nowadays the calibration of individual dosimeters in photonic fields are being done with proper conversion coefficients by the measurement of the airkerma and convert to the personal dose equivalent in desired depth. For this reason, in order to convert airkerma to personal dose equivalent in depth of (d=0.07mm, 3mm, 10mm) for X ray radiation between 40 KeV and 140 KeV, this essay has calculated a list of conversion coefficients by the Mont Carlo modeling and using Gate simulated code. After that a comparison between the achieved results and the results which published by international standard organization (ISO) was performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conversion factor
  • Airkerma
  • Personal dose equivalent
  • Operational quantities
  • ICRP
[1] H. Kharrati and B. Zarrad. Computation of conversion coefficients relating air Kerma to Hp (0.07, α), Hp (10, α), and H*(10) for x-ray narrow spectrum from 40 to 140 kV. Medical physics, 31(2) (2004) 277–284. [2] A. Hakanen, A. Kosunen, P. Pöyry and M. Tapiovaara. Determination of conversion factors from air kerma to operational dose equivalent quantities for low-energy X-ray spectra. Radiation protection dosimetry, 125(1-4) (2006) 198–204. [3] G. Gualdrini, J. M. Bordy, J. Daures, E. Fantuzzi, P. Ferrari, F. Mariotti and F. Vanhavere. Air kerma to HP (3) conversion coefficients for photons from 10 keV to 10 MeV, calculated in a cylindrical phantom. Radiation protection dosimetry, 154(4) (2012) 517–521. [4] P.H.G. Rosado, M.D.S. Nogueira, F. Genezini and E.C. Vilela. Measurement of conversion coefficients between free in air kerma and personal dose equivalent for diagnostic X-ray beams. Radiation Measurements, 43(2) (2008) 968–971.