بررسی پراکندگی جوی مواد از حادثه‌ی فرضی در نیروگاه هسته‌ای ارمنستان طراحی‌شده بر اساس حادثه‌ی فوکوشیما با استفاده از مدل HYSPLIT

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

 یکی از مهم­ترین راه­های گسترش آلودگی در صورت بروز حادثه­ در یک نیروگاه هسته­ای پراکندگی جوی مواد است. در این پژوهش با استفاده از مدل HYSPLIT ابتدا مسیر ذرات به‌صورت افقی و عمودی برحسب فشار و ارتفاع از سطح زمین در دو ارتفاع 0 و 5/1 متری از سطح زمین در دو اجرای مجزا طی دو دوره­ی 15 روزه بازمان شروع 23 و 24 نوامبر 2006 محاسبه گردید. سپس مقادیر خروجی از حادثه­ی فوکوشیما در روز 12 و 13 مارچ 2011 انتخاب و جمع­آوری شد و تمامی این مقادیر به‌عنوان خروجی ساختمان راکتور شماره­ی 1 که توانی نزدیک به توان نیروگاه ارمنستان دارد، در نظر گرفته شد. غلظت آلاینده­ها با توجه به این مفروضات طی یک دوره­ی 15 روزه که از روز 23 نوامبر 2006 آغاز گشته است، با استفاده از مدل HYSPLIT در دو ارتفاع 0 و 5/1 متری از سطح زمین محاسبه گردید. نتایج نشان می­دهند بروز حادثه در این بازه­ی زمانی منطقه­ی شمال غرب کشور ایران را تحت تأثیر پراکندگی جوی مواد ناشی از حادثه در نیروگاه ارمنستان قرار خواهد داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of atmospheric dispersion from ANPP hypothetical accident based on Fukushima accident by HYSPLIT model

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Mirzaeiniya
  • Mohammad Reza Shojaei
  • Ehsan Ebrahimi Basabi
چکیده [English]

The atmospheric dispersion of Materials is one of the most important ways of spreading contamination of a NPP accident. In this study, the particle paths were calculated by HYSPLIT model (both pressure and AGL form of trajectory) horizontally and vertically at 0 and 1.5 meters above ground level during 15-day periods for 23& 24 November 2006 start times. Then, the releases values of Fukushima accident in 12 & 13 March 2011 were considered as the releases of the unit 1 building, which is close to the power of Armenian Nuclear Power Plant (ANPP). According to these assumptions, the concentration of pollutants was calculated by HYSPLIT model during a 15-day period starting in 23 November 2006 at 0 and 1.5 meters above ground level. The results show that the northwestern region of Iran will be affected by the atmospheric dispersion materials from ANPP hypothetical accident in this period.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atmospheric dispersion of material
  • Nuclear accident
  • Trajectory
  • ANPP
  • HYSPLIT
[1] N. Simos, K. Perkins, J. Jo, J. Carew and J. Ramsey. Armenian nuclear power plant: USNRC assistance program for Seismic Upgrade and Safety Analysis, SMiRT 17, 34 (2003) 993–1003. [2] G. Sevikyan, M. Vardanyan, S. Apikyan, Nuclear energy in Armenia history, problems, possibilities and outlook. Nuclear Power and Energy Security. Springer, 1 (2009) 133–142. [3] G.D. Rolph, F. Ngan and R.R. Draxler. Modeling the fallout from stabilized nuclear clouds using the HYSPLIT atmospheric dispersion model. Journal of Environmental Radioactivity, 136 (2014) 41–55. [4] A.F. Stein, R.R. Draxler, G.D. Rolph, B.J.B. Stunder, M.D. Cohen & F. Ngan. NOAA’S HYSPLIT atmospheric transport and dispersion modeling system. Bulletin of American meteorological society, 96 (2015) 2059–2077. [5] R.R. Draxler and G. Hess. An overview of the HYSPLIT_4 modeling system for trajectories, dispersion, and deposition. Australian Meteorological Magazine. 47 (1998) 295–308. [6] I. Korsakissok, A. Mathieu, D. Didier. Atmospheric dispersion and ground deposition induced by the Fukushima Nuclear Power Plant accident: A local-scale simulation and sensitivity study. Atmospheric Environment. 70 (2013) 267–279. [7] P.P. Povinec, K. Hirose and M. Aoyama. Fukushima accident: radioactivity impact on the environment. Elsevier, Boston, 33 (2013) 56–101. [8] R.R. Draxler, G.D. Rolph. Evaluation of the Transfer Coefficient Matrix (TCM) approach to model the atmospheric radionuclide air concentrations from Fukushima, J. Geophys. Res., 117 (2012) D05107.