تعیین شدت و طیف نوترون‌های به‌وجودآمده در حین تولید رادیوایزوتوپ18F

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 دانشگاه اراک

10.22052/4.2.39

چکیده

رادیودارویFDG(18-Fluoro-Deoxy-Glucose) از طریق واکنشH218O(p,n)18F و گذراندن فرآیند شیمیایی، با استفاده ازپروتون­های با انرژی MeV17حاصل از شتابدهنده سیکلوترون Cyclone30در پژوهشگاه علوم و فنون هسته­ای تولید می­شود. شدت نوترون­های تولیدی در این واکنش و محاسبه طیف آن­ها به لحاظ ایمنی و به منظور بررسی حفاظ پرتوها ضروری است. در این مقاله با بهره­گیری از کدهای کامپیوتری SRIM 2003 و ALICE و نیز استفاده از اطلاعات ارائه شده در مراجع، شدت و طیف نوترون­ها محاسبه شد. به منظور اطمینان از صحت محاسبات انجام شده، حفاظ پرتوها با استفاده از کد کامپیوتری MCNP,4c شبیه­سازی شد و از نتایج محاسبات مربوط به شدت و طیف نوترون­ها به­عنوان مشخصات چشمه استفاده شد. سپس دز معادل نوترون­ها در فاصله مشخصی از چشمه محاسبه و با مقدار تجربی مقایسه گردید که تطابق قابل قبولی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of intensity and energy spectrum of neutrons during the production of radiopharmaceutical FDG

نویسندگان [English]

 • Nahid Hajiloo 1
 • Somayyeh Rakhshani 1
 • Gholamreza Raisali 1
 • saeed Hamidi 2
چکیده [English]

Neutron spectrum and intensity that produced from H218O target bombardment were determined. SRIM and ALICE computer codes were applied to H218O target and its Titanium window for 17 MeV incident proton beam from cyclotron Cyclone30. Using calculated neutron intensity and spectrum as the source, equivalent dose rate at a certain distance from the target was calculated by the MCNP computer code and compared with the measured value.

کلیدواژه‌ها [English]

 • H218O(p
 • n)18F
 • Cyclotron cyclone30
 • ALICE code
 • SRIM program
 • Radiation shielding
 • High energy neutrons
[1] International Atomic Energy Agency.Charged Particle Crosss-Section Database for Medical Radioisotope Production: diagnostic radioisotopes and monitor reactions. Report IAEA-TECDOC-1211 (2001). [2] J. F. Ziegler and J. P. Biersack.SRIM (2003).http://www.SRIM.org. [3] M.Blann ,J.Bisplinghoff. Code ALICE / Livermore 82. Report UCID-19614. Lawrence Livermore National Laboratory.CA (1982). [4] A.Bosko. General Electric Pettrace Cyclotron as A Neutron Source For Boron Neutron Capture Therapy. Texas University, (2005) 54. [5] J. F. Briesmeister, editor. MCNP-4C A General Monte Carlo N-Particle Transport Code System-Version 4C.Los Alamos National Laboratory, LA-13709-M (2000). [6] EG&G Berthold. Operating Manual Neutron Probe LB6411. Id. No. 1-20188-82042 BA2 Rev. No. 01. (1996).