کلیدواژه‌ها = بسپارش نوری
ساخت سوسوزن پلاستیک با استفاده از فوتوپلیمریزاسیون با پرتو فرابنفش

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 1-8

10.22052/rsm.2022.112426

لاله یونسی؛ مهدی صالحی باروق؛ شروین احمدی؛ وحید اسماعیلی ثانی؛ اسمعیل بیات