کلیدواژه‌ها = هیدروکسی‌اپتایت نانوساختار
بررسی خواص ترمولومینسانس نانوساختار هیدروکسی ‌اپتایت آلاییده با یوروپیوم

دوره 5، شماره 4، آذر 1395، صفحه 47-51

10.22052/4.4.47

مصطفی شفایی؛ آمنه ضیایی دوستان؛ فرهود ضیایی؛ روح الله رحمانی فرد