نویسنده = کیهاندخت کریمی شهری
بررسی عوامل اثرگذار بر طیف انرژی فوتون دستگاه شتاب‌دهنده‌ی خطی MV 18 واریان مدل C/D2100

دوره 8، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 45-53

10.22052/8.1.2

سمیرا رازقندی؛ کیهاندخت کریمی شهری؛ محمد مهدی فیروزآبادی


ارزیابی تأثیر استفاده از حفاظ‌های کامپوزیتی پلی‌اورتان در کاهش خطر القای آب مروارید در تصویربرداری سی‌تی‌اسکن سر

دوره 8، شماره 4، آذر 1398، صفحه 41-52

10.22052/7.4.41

پریسا اخلاقی؛ عطیه ابراهیمی‌خانکوک؛ علیرضا وجدانی‌نقره ئیان؛ کیهاندخت کریمی‌شهری