نویسنده = رضا پورایمانی
ارزیابی سطوح تابش هسته‌های پرتوزای طبیعی در معدن سرب روی کوشک، ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 45-57

10.22052/rsm.2022.113640

رضا پورایمانی؛ منصوره تاتاری؛ سحر ماندگاری میمندی؛ منیره محبیان


تعیین نقشه رادیولوژیکی توزیع هسته‌های پرتوزا در خاک‌های اطراف نیروگاه سوخت ‌فسیلی شازند

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 63-72

رضا پورایمانی؛ طیبه داود مقامی؛ منیره محبیان