نویسنده = محمد قنادی مراغه
امکان سنجی تولید عناصر ترانس‌اورانیوم در یک راکتور تحقیقاتی نوعی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 191-199

10.22052/rsm.2024.253162.1031

احسان بوستانی؛ محمد قنادی مراغه؛ ساره عماری اله یاری؛ امیر چرخی


محاسبات آهنگ دز ناشی از پرتوزایی طبیعی موجود در سنگ‌های گرانیتی ساختمانی در ایران

دوره 3، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 27-30

10.22052/2.2.27

فرید اصغری زاده؛ محمد قنادی مراغه؛ بهرام سلیمی؛ الهام صدق گویا