نویسنده = حسین جهانبخش
حفاظ‌های چندلایه در مدار LEO

دوره 2، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 1-6

10.22052/1.3.1

مظاهر اسکندری؛ علی محمد نیکو؛ حسین جهانبخش؛ حسین صادقی