مجله سنجش و ایمنی پرتو- مشابه‌یاب متون
مشابه‌یاب متون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/10 | 
مقالات ارسالی برای نشریه سنجش و ایمنی پرتو در مرحله اول ارزیابی، با استفاده از سامانه سمیم نور و  ایرانداک مشابهت‌یابی می‌شوند.
                                                                                       لوگو سمیم نور samimnoor logo            
نشانی مطلب در وبگاه مجله سنجش و ایمنی پرتو:
http://rsm.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.77.35.fa
برگشت به اصل مطلب