مجله سنجش و ایمنی پرتو- لزوم قدردانی
لزوم قدردانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/10 | 
نویسندگان محترم لازم است در بخش قدردانی و تشکر، در انتهای مقاله  (قبل از بخش منابع) از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حامی یا تأمین کننده پژوهش (در صورت وجود) قدردانی نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله سنجش و ایمنی پرتو:
http://rsm.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.73.31.fa
برگشت به اصل مطلب