اثر مقدار سزیم137 ورودی به بدن در جذب آن در بافت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 1-8

10.22052/1.1.1

فاطمه عبدالکریمی؛ عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ کمال مصطفی نژاد


حفاظ‌های چندلایه در مدار LEO

دوره 2، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 1-6

10.22052/1.3.1

مظاهر اسکندری؛ علی محمد نیکو؛ حسین جهانبخش؛ حسین صادقی


ارزیابی کیفیت تصویر و دز دریافتی بیماران در ماموگرافی فیلم اسکرین و ماموگرافی کامپیوتری‌شده در ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1392، صفحه 1-10

10.22052/1.4.1

میترا سی منی جاوانی؛ مسعود منصوری؛ محمد رضا کاردان؛ محمد حسن حسن طلب؛ جلیل روزی طلب


بهینه‌سازی پاسخ دزیمتری نوترون در بازه انرژی حرارتی و سریع برای آشکارساز دیودی

دوره 3، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 1-8

10.22052/2.2.1

حسین ذکی دیزجی؛ فریدون عباسی دوانی؛ طیب کاکاوند


محاسبۀ ضخامت کمینۀ حفاظ برای اتاق ماموگرافی به‌کمک کد MCNP-4C

دوره 3، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 1-10

10.22052/2.3.1

مهران واقعیان؛ مجتبی شمسایی ظفرقند ی


روش جدید خورش چندمرحله‌ای کالیبراسیون آشکارساز ردپای هسته‌ای 39CR- برای بیناب‌سنجی ذرات آلفا

دوره 3، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 1-6

10.22052/3.1.1

فربد بهرامی؛ فریدون عبداله میانجی؛ مهران طاهری؛ رضا فقیهی


امکان‌سنجی ساخت حفاظ برای چشمۀ نوترونی امرسیوم- برلیوم با به‌کارگیری پسماندهای صنعتی به روش تجربی و الگوریتم ژنتیک

دوره 4، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 1-6

10.22052/3.2.1

خدیجه رضایی ابراهیم سرایی؛ علیرضا تاجری؛ سعید پورعجم بافرانی؛ ایرج جباری


ارزیابی دز مؤثر بیمار در نوترون-درمانی مغز با باریکه نوترونی راکتور تهران

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 1-6

10.22052/4.1.1

یاسر کاسه ساز؛ حسین جراحی؛ سید محسن صالح کوتاهی


طراحی و ساخت یک سیستم جدید پرتونگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 5، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 1-8

10.22052/4.2.1

محمدحسین چوپان دستجردی؛ حسین خلفی؛ یاسر کاسه ساز؛ جواد امامی؛ حسین قدس؛ ارسلان عزتی


طراحی و شبیه‌سازی ستون شتابدهنده دوترونی الکترواستاتیکی 2MV

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 1-10

10.22052/5.1.1

پیوند طاهرپرور؛ جواد رحیقی


اندازه‌گیری مقدار سلنیوم موجود در گندم نواحی مختلف شهر کاشان به روش فعالسازی نوترونی در رآکتور مینیاتوری اصفهان

دوره 6، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 1-6

10.22052/5.2.1

محمد ترکیهای اصفهانی؛ لیلی هاشمی موخر؛ مهدی رضوانی فرد؛ رامین شیرینی؛ احمد رمضانی مقدم


تعیین پارامترهای دزیمتریک چشمه‌ جدید براکی‌تراپی ایریدیوم-192 توسط دزیمتری گرمالیانی (TLD)

دوره 6، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 1-8

10.22052/5.3.1

وحید لهرابیان؛ فرزام کبیری؛ شهاب شیبانی؛ سید محمودرضا آقامیری؛ حسین پوربیگی


مقایسه تأثیر پرتو‌های فرابنفش و گاما در تحمل آرسنیک در فرآیند فروشویی‌زیستی

دوره 6، شماره 4، آذر 1396، صفحه 1-6

10.22052/5.4.1

محمدعلی شفائی؛ زهرا تمیزی؛ محمد مشتاقییون


بهینه سازی روش کاهش ردپای زمینه در آشکارساز حالت جامد پلی کربنات

دوره 6، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 1-6

10.22052/6.1.1

علیرضا آزادبر؛ داریوش سرداری؛ محمدرضا کاردان؛ سمانه برادران


نقش تهویه طبیعی بر کاهش غلظت رادون داخل ساختمان ها

دوره 7، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1-10

10.22052/6.4.1

سید محمد ذبیجین پور؛ علی اصغر مولوی؛ بهنام آزادگان