کلیدواژه‌ها = دزیمتری ترمولومینسانس
بررسی مشخصات ترمولومینسانس نانوفسفر ZrO2:Ti سنتز شده به روش احتراقی در پرتوگیری بتا

دوره 9، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 25-34

10.22052/8.3.25

سید مصطفی ساداتی؛ سید امیر حسین فقهی؛ خیرالله محمدی


اندازه گیری پرتوگیری سالانه مردم در مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر

دوره 7، شماره 5، آذر 1397، صفحه 15-22

10.22052/6.5.15

فرشته عباسی سیر؛ پرویز عبدالمالکی؛ سید ابوالقاسم حائری؛ سیدمهدی حسینی پویا؛ سمانه برادران؛ مجید صادقخانی؛ محمدرضا دشتی پور