کلیدواژه‌ها = ترمولومینسانس
ساخت دزیمتر نانوساختار CaZrO3 با افزودنی Eu3+ به‌روش سل-ژل احتراقی و مطالعه خواص ترمولومینسانس آن

دوره 9، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 1-8

10.22052/9.1.1

لیلا کریمی؛ مرجانه جعفری فشارکی؛ محمدرضا جلالی؛ احسان صادقی


بازیابی حساسیت دزیمتر ترمولومینسانس (CaF2:Mn (TLD-400 تحت فرآیند گرمادهی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 9-12

10.22052/7.3.9

سحر اکبری؛ سمیه هارونی؛ مصطفی زاهدی‌فر


مطالعه اثر شرایط سنتز هیدروکسی اپتایت به روش هیدروترمال بر پاسخ ترمولومینسانس آن از دیدگاه دزیمتری

دوره 8، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 49-55

10.22052/7.2.49

حمیده دانشور؛ فرهاد منوچهری؛ مصطفی شفائی؛ سعید کاکائی؛ فرهود ضیائی


سنتز و بررسی خواص ترمولومینسانس نانوساختارآلومینا برای اندازه‌گیری دزهای بالا

دوره 7، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 17-22

راضیه مینایی؛ احمد پیروزمند؛ منصور رهسپار


سنتز نانوذرات منیزیم سولفات آلاییده شده با مس به روش هیدروترمال و بررسی خاصیت ترمولومینسانس آن‌ها در پرتودهی گاما

دوره 6، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 7-12

10.22052/5.2.7

فاطمه الماسی فرد؛ احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی فر؛ سمیه هارونی آرانی


تعیین پارامترهای فروکشی دمایی دزیمتر ترمولومینسانس (TLD-100) LiF:Mg,Ti

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 29-34

10.22052/5.1.29

سمیه هارونی؛ مصطفی زاهدی فر؛ زینب احمدیان


بررسی خواص ترمولومینسانس نانوساختار هیدروکسی ‌اپتایت آلاییده با یوروپیوم

دوره 5، شماره 4، آذر 1395، صفحه 47-51

10.22052/4.4.47

مصطفی شفایی؛ آمنه ضیایی دوستان؛ فرهود ضیایی؛ روح الله رحمانی فرد


سنتز نانوذرات SrF2 با ناخالصی Yb و بررسی خصوصیات دزیمتری آن

دوره 4، شماره 4، آذر 1394، صفحه 37-41

10.22052/3.4.37

مریم کاشفی بیرون؛ احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی فر


ساخت بلور سدیم کلرید خالص به روش همرسوبی در اندازه‌های متفاوت و بررسی خواص ترمولومینسانس آن در پرتودهی با گاما

دوره 4، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 27-32

10.22052/3.2.27

محسن محرابی؛ مصطفی زاهدی فر؛ زهره سعیدی؛ مریم مدرس؛ احسان صادقی


تأثیر عملیات پخت بر پاسخ ترمولومینسانس هیدروکسی اپاتیت نانوساختار فراهم‌‌شده به روش هیدرولیز از دیدگاه دزیمتری

دوره 3، شماره 4، آذر 1393، صفحه 13-18

10.22052/2.4.13

مصطفی شفائی؛ فرهود ضیائی؛ داریوش سرداری؛ مجید مجتهدزاده لاریجانی


ساخت نانوبلور لیتیوم تترا بورات آلاییده با منیزیم به روش احتراقی و‌ بررسی رفتار لومینسانس آن

دوره 2، شماره 4، آذر 1392، صفحه 27-30

10.22052/1.4.27

محسن محرابی؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ سهیلا حسنلو؛ احسان صادقی


ساخت نانوذرات CaF2 با ناخالصی Tl و بررسی خصوصیات دزیمتری آن

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 31-36

10.22052/1.2.31

احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی‌فر